WISH TO EXPLORE AND WAKE UP INSTINCT - POETIC HUMOUR 2-4-20


02 April 2020 04:11

WISH TO EXPLORE, WAKE UP INSTINCTS, AND TO MAKE THE BEST USE OF THIS HOUSE-RIDDEN TIME, hereunder is my poetic narration: jo kehna chahta tha keh ne saka jo karna chahta tha kar ne paya jo chah wo ho ne saka sochne laga main karun to karun kya kuch ne samaj men aya mujhe sochta raha, sota raha jawab ne paya main ne thak gaya jab mein itna koi awaz ai band karo, karo sab band tum sun lo,samaj lo kan khol kar tum virus aya, aya virus ne socho, ne karo kuchh tum aaram karo, sote raho, ne byan karo tum virus hi hai, virus rahe ga kab tak hai aas hamari, chalo mil kar pooja karein hum sab wakat beet jai ga, virus khatam ho jai ga je hai ardas hamari by vasdevloond